Obywatelka – Prawa Kobiet

 

PRAWA KOBIET W PRACY

 

Dyskryminacja

Polska konstytucja zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, wprowadza także zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zasady te znajdują uszczegółowienie w kodeksie pracy, który stoi na stanowisku równego traktowania w zatrudnieniu bez względu na takie kryteria jak: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oznacza to, że zakaz dyskryminacji dotyczy także momentu przyjmowania do pracy, czyli sytuacji, gdy dana osoba nie jest jeszcze pracownikiem.

 

 

Polecam również inne ciekawe kobiece strony:

- www.anti-conception.eu – wszystko o antykoncepcji

- www.fashion-week.eu – znani projektanci

- www.migrene.eu – jak radzić sobie z migreną?

- www.olusia.eu

- www.mojepodroze.eu

 

Jeśli rozważasz pracę w UE, odwiedź koniecznie: www.hotjobs.eu!

 

Zobacz także:

- www.tanzania.eu – niesamowite zdjęcia i mnóstwo informacji o Tanzanii

- www.diving.eu – coś dla nurków

- www.relax.pl – największa baza noclegowa w Polsce

- www.inteligencja.eu

- www.ulgi.eu

- www.pozycjonowanie.eu

- www.rejestracja.eu

- www.dotacja.eu